smoothstepper-003.jpg

6-osni kontroler

SS-USB Smooth Stepper je 6-osni kontroler koji se spaja na USB priključak računarra.  On prihvata naredbe iz softvera kao što su Mach3 i proizvoditi visoko  kvalitetne impulse koji pokreću drajvere servo I step motora. Ovim je eliminisana potreba  fizičkog postojanja paralelnog porta, koji prenosni računari ne poseduju, i ujedno omogućena emulacija dva LPT porta . SmuthStepper radi se softverom  Mach3, ali Software Development Kit (SDK) planira da  omogući kontrlu SmoothStepper i sa vlastitom softverom. Za razliku ,kada za komunikaciju koristite fizički paralelni port, podaci softvera Mach3 su do 80 puta brže obrađivani preko SS-USB SmothSteppera, i pritom ne opterećujetre procesor računara,a angažovanje memorije je minimalno.

  • Kontroliše kretanje  u 6 osa
  • Kontrola vretena,brzine i smera
  • Najveća frekfencija 4 MHz
  • Kontroliše ukupno 24 ulaza i 16 izlaza, ili 16 ulaza i 24 izlaza, zavisno od konfiguracije (3 diferencialna ulaza)
  • Izbor načina napajanja,preko USB priključka, ili eksterno
  • Izlazno opterećenje do 32mA