.cable_carrier_04

 

Opšte karakteristike

  18_021  18_022  
 
  • Maksimalni prečnik kabla Ø16mm
  • Najveća horizontalna dužina vešanja 1,1m
  • Maksimalna dužina putovanja  --
  • Maksimalno vertikalno vešanje --

 

 
  18_023

Odnos težine nošenja  i dužine bez oslanjanja

FLg = Dužina neoslonjenog nosača

FLb =Dozvoljeno ugibanje neoslonjenog nosača

 

 

 
       
 
Artikal Hi BI H Ba R Otvaranje/model Konektor
5180171 18 25 23 36.5 38  48  75  100 B/18.25.B.12PZ A=14.5
  18 37 23 48.5 38  48  75  100 B/18.37.B.12PZ A=14.5