.cable_carrier_04

 

Opšte karakteristike

  15_021  18_022  
 
  • Maksimalni prečnik kabla Ø12mm
  • Najveća horizontalna dužina vešanja 0,8m
  • Maksimalna dužina putovanja  --
  • Maksimalno vertikalno vešanje --

 

 
  15_22

Odnos težine nošenja  i dužine bez oslanjanja

FLg = Dužina neoslonjenog nosača

FLb =Dozvoljeno ugibanje neoslonjenog nosača

 

 

 
       
 
Artikal Hi BI H Ba R Otvaranje/model Konektor
5180170 15 30 20 36.2 38  48  75  B/15.30.B.12PZ A=14