Hedss001_03

ISM6045

Prilagođen je kontroli na numeričkim mašinama,mašinama za štampanje i ostalim uređajima. Izlazni linijski signal je jak i omogućava prenos na veću daljinu. Uređaj je lak za instalaciju, deo koji se ugrađuje je tanak, dimenzija Ø50,8x21mm.To omogućava montažu u kontrolere raznih proizvođača, na samu mašinu, ili na daljinsku konzolu. Nezamenjiv je na svim CNC mašinama gde je potrebno da brzo i lako ručno pozicionirate obradak ili alat.