hkt30 5E_03

Set HEDSS HKT30

Rotacioni inkrementalni enkoderi tipa 301 su namenjeni za ugradnju na osovine servo motora i zadatak im je merenje broja obrtaja osovine, kao i smer i brzinu obrtanja motora. Pripadaju grupi optičkih enkodera i isporučuju se u kitu za montažu na servo motor.Lake su konstrukcije i malih dimenzija tako da ne zahtevaju dodatan prostor za ugradnju. Izlazni signal enkoderi su pravougaoni impulsi koji se koriste kao informacija za upravljanju motorom. Ti impulsi se mogu brojati radi proračuna pozicije ili određivanja smera i brzine. Kanali A i B su fazno pomereni, i njihovim upoređivanjem se određuje smer obrtanja rotora motora.