CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

encoder_hkt300_01Rotacioni inkrementalni enkoderi tipa HKT30 su namenjeni za ugradnju na osovine servo motora

smoothstepper-001.jpgSmoothStepper je 6-osni kontroler koji se spaja na USB priključak računarra. Softver Mach3

vol supply 01 Prodnosti prekidačkih napajanja su u velikom koeficijentu iskorišćenja snage (>80%) , manjem stvaranju toplote i malim dimenzijama i težinama.

Hedss001_01Kružni ručni enkoder namenjen je  montaži na kontrolne panele alatnih mašina...

stepper-018_10.jpgU nameri da omogućimo korišćenje nisko-budžetne  CNC tehnologije našim kupcima, odlučili smo da...

35 75_01Za zaštitu i duži vek  kablova i drugih fleksibilnih elemenata (pneumatska instalacija,podmazivanje..) brinu se fleksibilni nosači kablova...

csmio ip m row 01CSMIO/IP M 4-osni Ethernet kontroler obezbeđuje kvalitetan i pouzdan prenos podataka na visokom nivou

 sl126a 2-4_01Induktivni senzori su najbolje rešenje za kontrolu krajnjih i početnih položaja CNC uređaja

cable_chain_1837_001Za zaštitu i duži vek  kablova i drugih fleksibilnih elemenata (pneumatska instalacija,podmazivanje..) brinu se fleksibilni nosači kablova...

pbrs2_trans_01Multifunkcionalni interfejs koji će Vam omogućiti da pomoć računara i MACH-a ili sličnog softwera kontrolišete CNC mašinu...

Zaštitnici, za kablove, kablovske gusenice, nosači kablova, kablovska konfekcija